Pages

Ads 468x60px

Erken Gebelikte Yaşanan Problemler Nelerdir?

Erken Gebelikte Yaşanan Problemler:
1)Dış Gebelik
Döllenmiş yumurtanın uterus dışında bir yere yerleşmesidir. Zigot genellikle fallop tüpleri bazen tüpleri, ve karın boşluğuna yerleşebilir. Nedeni sıklıkla tüplerdeki tıkanıklığa yol açan geçirilmiş enfeksiyonlar ve üreme organlarındaki şekil bozukluklarıdır. Embriyon büyüdükçe tüplere sığmayarak perforasyona yol açar. Ani kasık ağrısı, karında hassasiyet ve şok tablosu varsa hemen hastaneye götürülmelidir. Perforasyon olmadan saptanan dış gebelikler cerrahi müdahale ile sonlandırılır.

2)Abortus (Düşük)
28 haftadan önce gebeliğin sonra sonlanarak fetusun uterustan atılması demektir.
Kendiliğinden oluşan düşüklere spontan abortus, tıbbi nedenlerle yapılıyorsa medikal abortus, istenmeyen gebelik sonlandırılması amacıyla yapılıyorsa dilatasyon ve küretaj terimleri kullanılmaktadır.
Ilk trimesterde olan düşüklerin genellikle kromozom bozuklukları sorumludur.
Gebelik sırasında ağrı ve kanama düşük belirtisi olabilir. Gebe istirahate alınıp gerekli muayene ve tetkikler yapılır. Düşük gerçekleşmişse içeride alınabilecek artıklar kanama ve enfeksiyona neden olabileceğinden küretaj işlemi uygulanmalıdır.

3)Üzüm Gebeliği
Gebelik muayenesinde beklenenden daha büyük bir uterus bulunduğunda şüphelenilmelidir. Vajinal kanama ile birlikte üzüm şeklinde parçacıklar atılabilir. Döllenen yumurta uygun gelişememiş, uterus şeklindeki parçacıklarla dolmuştur. Uterusun boşaltılması gerekir. Koryokarsinoma kadındaki kötü huylu tümöre dönüşmesi riski vardır.

4)Yalancı Gebelik
Döllenmiş yumurta olmamasına rağmen bazı gebelik belirtilerinin görülmesidir. Genellikle gebe kalamayan fakat çocuk arzusu içinde olan genç kadınlarda görülen bir tablodur. Gebelikte görülen subjektif yakınmalar dışında karın büyümesi, adetlerin olmaması gibi bulgular da vardır. Fakat objektif gebelik bulgularının hiçbiri yoktur. Psikolojik tedavi gerekir.

5)Servikal Yetmezlik
Uterusun alt kısmındaki servikal kanalın erkenden açılarak düşüğe neden olmasıdır. Cerrahi olarak tedavisi mümkündür. Tekrarlayan düşüklerde akla gelmelidir.

6)Hiperemesis Gravidarum
İlk trimesterde görülen bulantı ve kusmaların aşırı olması sonucu sıvı ve elektrolit kaybına neden olmasıdır. Gebenin hastaneye yatırılarak damar yoluyla tedavi görmesi gerekir.
Kaynak.7gunsaglik.com

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...